הקודם
הבא

בדיקות מיכלים

קסנון הינה מעבדה מוסמכת, המבצעת בדיקות מכלים, המכילים בתוכם גזים או נוזלים בלחץ הגבוה מלחץ הסביבה או שווה לו. המיכלים נבדקים על פי תקנים בינלאומיים ובהתאם לתקנות של הרשויות במדינת ישראל.

בדיקת מיכלים לצורך עמידה בתקנים ודרישות ספציפיות כוללת בדרך כלל מספר בדיקות והערכות שונות בשלב מוקדם במהלך הייצור או כאשר המיכל מורכב ופעיל.

בדיקות
מיכלים

בתמונה: בדיקת עובי דופן של מיכל במפעלי ים-המלח

בדיקות המיכלים כוללות

רדיוגרפיה

אולטרה סונית

חלקיקים מגנטיים

ואקום

ויזואלית