בדיקות ריתוכים

בדיקת ריתוכים בשיטות לא הורסות (NDT) ע"י מעבדה מוסמכת

ריתוך הוא חיבור המתכת הנפוץ ביותר בתעשייה.

תהליכי ריתוך עלולים ליצור פגמים מטלורגיים ומזהמים בריתוך.

חשוב להבטיח את איכות הריתוך ושהוא עומד בדרישות התקנים, בייחוד כאשר הוא נדרש לעמוד בתנאי עומס ומאמץ גבוהים.

בדיקת ריתוך מתבצעת באמצעות שיטות הורסות ושיטות לא הורסות.

רוב הייצור נבדק בשיטות לא הורסות. השיטות העיקריות הן: בדיקה ויזואלית, חלקיקים מגנטיים, נוזל חודר, אולטרה סונית ורדיוגרפיה.

בכל השיטות המתוארות לעיל איכות תוצאות הבדיקה תלויות לחלוטין ביכולות הבודק.

על מנת לקבל תוצאות באיכות גבוהה חברת קסנון בע"מ מעסיקה כוח האדם המורכב מאנשים מיומנים, מוכשרים ומנוסים בהתאם לתקנים בינלאומיים.