הקודם
הבא

הסמכת עובדים ושירותי שלב III

  • הסמכת עובדי NDT לרמה I ולרמה II
  • שרותי שלב III בבדיקות לא הורסות
  • ביקורות פנימיות או חיצוניות על פעילות NDT לקווי ייצור ותחזוקה
  •  אישור נהלים וטכניקות בדיקה
  • ביקורות תקופתיות למיומנות הבודקים

בדיקה לגילוי סדקים בטורבינת תחנת כוח על ידי בודק מוסמך