בדיקות עובי צבע, עובי גִלווּן וחוזק הדבקות של צבע

בדיקת עובי ציפוי (עובי צבע או עובי גילוון) על חומרים או מתכות בעזרת מדי עובי דיגיטליים מתקדמים.

IMG_0223
IMG_0222

בדיקת הידבקות הציפוי (הידבקות צבע או ציפוי אחר) לקביעת כוח ההידבקות בין המצע לציפוי.

בדיקה זו הינה מרכיב קריטי בניתוח כשל של ציפויים, העשויים להתרחש בין המצע לציפוי או בין שכבות מרובות של הציפוי.