שירותי המעבדה

בדיקות ריתוכים

איתור פגמים מטלורגיים ומזהמים בריתוך

בדיקות לא הורסות

אולטרה סאונד, רדיוגרפיה, חלקיקים מגנטיים, נוזל חודר, ויזואלית ועוד

הדרכה, הכשרה והסמכת עובדים

שירותי שלב III ל- NDT