שירותי בדיקות, מחקר והנדסה

NDT - Nondestructive Testing

בדיקות לא הורסות - Nondestructive Testing - NDT

קסנון קיו אל בע"מ מספקת שירותי בדיקות מחקר והנדסה על מנת להבטיח את אמינות הציוד, החומרים והמתקנים העומדים לרשותכם.
מגוון רחב של תעשיות נעזרות כצורך בבדיקות לא הורסות (NDT) לאיתור פגמים וחריגות.
היתרון העיקרי של שימוש בטכניקות אלו הוא היכולת לבדוק ולנתח מוצרים ורכיבים ללא הריסתם.

רדיוגרפיה

אולטרה סונית

חלקיקים מגנטיים

נוזל חודר

ויזואלית (חזותית)

ועוד...

ניתוח תוצאות ובדיקות בהתאם לתקנים אמריקאים ואירופאים

עבור:

 • קונסטרוקציות פלדה
 • צנרת גז
 • צנרת נפט
 • גשרים
 • בדיקות ריתוכים
 • מתקנים ימיים
 • מסילות רכבת
 • חלקים תעופתיים
 • מתקני הרמה
 • מכלי אחסון
 • חומרים מרוכבים
 • מכלי לחץ